juridisk varsel og informasjonskapsler

JURIDISK MEDDELELSE OG COOKIES POLICY

VILKÅR FOR BRUK OG PRIVATSPOLITIK

Vennligst les nøye gjennom denne delen som inneholder JURIDISK INFORMASJON, ANVENDELSESVILKÅR OG PRIVATSPOLITIK som regulerer tilgang, navigering og bruk av nettet av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, plassert i nettadressen http://www.demvox.com heretter "Nettstedet" Adgangen, navigasjonen og bruken av denne nettsiden innebærer uttrykkelig og uforbeholden godkjenning av alle vilkårene i denne juridiske merknaden, og har samme gyldighet og effekt som noen kontrakt signert skriftlig og signert. Overholdelsen og overholdelsen vil kunne håndheves med respekt for enhver person som åpner, navigerer eller bruker "Nettstedet". Hvis du ikke er enig med de eksponerte vilkårene, må du ikke få tilgang til, bla gjennom eller bruke "Nettstedet".

Informasjonsplikt til interesserte parter og forespørsel om samtykke til å cite de grunnleggende nivådata.

For de formål som er fastsatt i EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene og I henhold til hvilket direktiv 95/46 / EF (General Data Protection Regulation) oppheves, gir vi deg følgende informasjon, og du blir på forhånd bedt om ditt samtykke til å overføre grunnleggende data basert på følgende informasjon.

BEHANDLING: KUNDER.

ANSVARLIG

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL er et selskap med NIF: B86395605 og hjemmehørende på side Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

FORMÅL

Levering av tjenester av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. og å fortsette å holde deg informert om våre tjenester via brev, e-post / web

LEGITIMITET

Data gitt frivillig av den interesserte parten for å motta våre tjenester.

MOTTAKERE

De vil ikke bli solgt til tredjeparter, unntatt i tilfeller der det foreligger en lovlig forpliktelse.

proveniens

Dataene er gitt av interessent / Juridisk representantVARIGHET

Mens du opprettholder det eksisterende forholdet og / eller årene som er nødvendige for å overholde juridiske forpliktelser.

KATEGORI AV PERSONLIGE DATA

De som er nødvendige for vedlikehold av tjenesten.

Identifikasjon: CIF / NIF / DNI; Firmanavn; Fornavn og etternavn; Retning; Telefon / faks / E.MAIL. Andre typiserte data: Fagpersoner; Ecoøkonomisk, finansiell og forsikring

RETTIGHETER

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, rette ut unøyaktige data eller be om, hvis det er mulig, slettingen når dataene ikke lenger er nødvendige, unntatt i perioder som følger av skatte- og arbeidslovgivning om ansvarsforskrift - For dette Du må gå med post, som følger med en lesbar fotokopi av din NIF, til adressen til personen som har ansvaret for behandlingen.I) DETALJER AV ANSVARLIG OG ADRESSE FOR HENSYN TIL Å OPPLEVERE ARBEIDSRETTENE
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: er et selskap med NIF: B86395605 og hjemmehørende på side Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefon: 913 703 991 - E. Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. (Www.demvox.com)

DATABESKYTTELSESPOLITIK.
Denne DATABESKYTTELSESPOLITIKEN er en integrert del av nettstedets juridiske merknad. I samsvar med bestemmelsene i EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene og hvorved direktiv 95/46 / CE (General Data Protection Regulation) oppheves, informerer ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL at:


1. Personlige data fra deg gjennom denne "Web Site" lydtett PORTABLE eierskap Demvox mellomrom, SL, vil bli innarbeidet i behandlinger eierskap plasser lydisolerte Demvox bærbare datamaskiner, SL. Hensikten med disse behandlingene er å administrere brukere "Web Site" management-tjenester som tilbys gjennom området, og eventuelt ledelse, utvikling og implementering av forholdet etablert mellom SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL og de som bidrar med sine personlige data gjennom "Nettstedet".

Tilsvarende PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox, SL vil behandle dataene for å håndtere henvendelser mottatt gjennom "Web Site" av brukerne av det samme, både registrerte og uregistrerte brukere, og overføring av informasjon på ulike måter brukere til dem, om lydisolert BÆRBARE Demvox mellomrom, SL, aktiviteter, konkurranser, tjenester og dokumentasjon av ulike typer og ulike medier.


2. På samme måte informerer vi deg og ved å godta denne personvernspolitikken samtykker du i at dine personopplysninger, hvis du ber om det, kan bli formidlet til tredjeparter for at de kan gjøre, på annen måte, inkludert e-post, overføring av informasjon, om tjenester knyttet til vår aktivitet.

3. Du garanterer at informasjonen er sann, nøyaktig, fullstendig og oppdatert, være ansvarlig for eventuelle tap eller skade, direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av et brudd på en slik forpliktelse. I tilfelle at dataene svarer til en tredjepart, garanterer du at du har informert tredjepart av de aspektene som finnes i dette dokumentet, og fikk sin autorisasjon til å gi sine data til lydisolerte BÆRBARE Demvox Spaces, SL for formålene angitt.

4. Hvor personlige data er samlet inn gjennom skjemaet vil kreve at du bidrar i det minste de som er merket med en stjerne, siden hvis denne informasjonen ikke er levert anses nødvendig, mellomrom lydisolerte PORTABLE Demvox, kan SL ikke akseptere og administrere webtjenesten spør formulert.

5. Som svar på bekymringer SPACES lydisolerte PORTABLE Demvox, SL for å sikre sikkerheten og konfidensialitet av dine data, har de vedtatt nivåer av sikkerhet som kreves for beskyttelse av personopplysninger og installert de tekniske midler til rådighet for å hindre tap , misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av personlige data som er gitt gjennom "hjemmeside" tilgang.

6. Til å utøve sine rettigheter for tilgang, retting, sletting og motstand av dine data, bør du skrive, ledsaget av en oppdatert versjon av din ID til mellomrom lydisolerte PORTABLE Demvox, SL med adresse til slike formål, kopien er nevnt i nr I): ANSVARLIGE OG ADRESSE DATABLAD FOR Å OPPLEVERE RETTENE SOM ASSISTERER DU:

7. I samsvar med bestemmelsene i 34 / 2002 fra 11 juli Services Information Society og ehandelsloven, og bare i tilfelle du ikke ønsker å motta elektronisk kommunikasjon i fremtiden med mellomrom lydisolerte bærbare datamaskiner Demvox, SL, kan uttrykke dette ønsket ved å sende en e-post, ba om kvittering, til følgende e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.

II) FORMÅL OG OMFANG
2.1. Disse vilkårene regulerer tilgangen til innholdet og alle tjenestene som tilbys av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTIATICAS DEMVOX, SL gjennom sitt "Nettsted", samt bruken av dem av brukerne.
Imidlertid forbeholder ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL seg retten til å endre presentasjon, konfigurasjon og innhold av "Nettstedet", samt vilkårene som kreves for tilgang og / eller bruk. Tilgang og bruk av innholdet og tjenestene etter ikrafttredelsen av deres endringer eller endringene i vilkårene antar at de er akseptert.


2.2. Uavhengig av det ovennevnte, tilgang til visse typer innhold og bruk av visse tjenester kan være underlagt visse spesielle forhold, som hensiktsmessig, erstatte, fullstendig og / eller endre vilkårene for bruk, og i tilfelle konflikt, råder betingelsene i de spesielle betingelser på de generelle forhold.
Før du bruker spesifikke tjenester som tilbys av lydisolert BÆRBARE Demvox mellomrom, SL, må brukeren lese nøye betingelsene skapt, om noen, som uttrykker ved lydisolerte PORTABLE Demvox Spaces, SL. Bruken av spesifikke tjenester innebærer aksept av de spesielle betingelser som regulerer som publisert av mellomrommene lydisolerte PORTABLE Demvox, SL ved tidspunktet for slik bruk.


2.3. Tilgang, navigering og bruk av "Nettstedet" innebærer og innebærer at brukeren godtar denne juridiske merknaden og vilkårene for bruk som den inneholder. I denne forstand vil brukeren forstås som den personen som åpner, navigerer, bruker eller deltar i tjenester og aktiviteter utviklet i "Nettstedet".

III) TILGANG
3.1. Tilgang til innhold og bruk av tjenestene som tilbys av "Nettstedet"
Den har gratis karakter.
3.2. Adgang til "Nettstedet" av mindreårige er forbudt, med mindre de har forutgående og eksplisitt autorisasjon fra foreldrene, foresatte eller juridiske representanter, som blir ansett som ansvarlige for handlinger utført av mindreårige. din posisjon Under alle omstendigheter vil det antas at tilgangen til en "Minor" til "Nettstedet" har blitt gjort med forutgående og eksplisitt autorisasjon fra foreldrene, foresatte eller juridiske representanter.
3.3. Tilgang og navigering gjennom "Nettstedet" krever ikke registrering, men for å få tilgang til visse tjenester kan det være nødvendig med forhåndsregistrering av dette "Nettstedet" gjennom valg av bruker, identifikator og passord.
Passordet, personlig og ikke-overførbart, må genereres av Brukeren i henhold til regler for robusthet og kompleksitet som er etablert når som helst av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL. Passordet som er opprettet av brukeren, har ubegrenset gyldighet.
Imidlertid har "Nettstedet" de nødvendige funksjonalitetene, slik at Brukeren kan endre passordet når han anser det hensiktsmessig, for eksempel fordi han mistenker eller stadig at fortroligheten til passordet er brutt.
3.4. Passordet er personlig og kan ikke overføres. Brukeren samtykker i å gjøre flittig bruk av passord og holde det hemmelig, ikke overfører det til noen tredjemann eller SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL. Derfor Brukere er ansvarlige for forvaring og konfidensialitet av eventuelle identifikatorer og / eller passord som har blitt valgt som registreres i rom lydisolerte PORTABLE Demvox, SL Brukere og forplikter seg til ikke å overføre dem til tredjeparter, enten midlertidig eller permanent eller tillate tilgang til utenforstående. Brukeren vil være ansvarlig for ulovlig bruk av "Web Site" av en illegitim tredjepart bruker et passord for dette formålet på grunn av uforsiktig eller tap av denne av brukeren bruk.


Under dette, må brukeren til umiddelbart å varsle ledere av "Web site" om noen faktisk til feil bruk av identifikatorer og / eller passord, for eksempel tyveri, tap eller tilgang fullmakt til, for å gå videre til umiddelbar oppsigelse. Selv om disse fakta ikke kommuniseres, skal ESPACIOS SOONORIZADOS PORÁTILES DEMVOX, SL unntas fra ethvert ansvar som kan oppstå ved ukorrekt bruk av identifikatorer eller passord fra uautoriserte tredjeparter.

IV) RETTIGHETER TIL INTELLEKTUAL OG INDUSTRIELLE EGENSKAPER.
Den nåværende "Nettstedet" er underlagt spanske lover og av nasjonal og internasjonal lovgivning om intellektuell og industriell eiendom. Under ingen omstendigheter vil det bli forstått at brukerens tilgang og navigasjon gjennom "Nettstedet" eller bruken av tjenester som tilbys gjennom "Nettstedet" innebærer at Brukeren fratrer, overfører, lisensierer eller deler eller deler av disse rettighetene. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Brukeren har en strengt privat bruksrett, utelukkende med det formål å nyte tjenestene som tilbys i henhold til disse vilkårene.
Referanser til navn og varemerker eller varemerker, logoer eller andre kjennetegn, enten eid av mellomrommene lydisolert PORTABLE Demvox, SL eller tredjeparter, bære en implisitt forbud mot bruk uten samtykke fra SPACES lydisolerte PORTABLE Demvox, SL eller dets rettmessige eiere. Ikke på noe tidspunkt, med mindre uttrykkelig angitt, tilgang eller bruk av "nettstedet" og / eller dens innhold og / eller tjenester, gir brukeren noen rett over varemerker, logoer og / eller kjennetegn som inngår i dette og beskyttet ved lov . alle rettigheter intellektuell og industriell eiendom på innholdet og / eller tjenester reservert og spesielt er det forbudt å endre, kopiere, reprodusere, offentlig kommunikasjon, bearbeider eller distribuere på noen måte hele eller deler av innholdet og / eller service inkludert i "web Site", for offentlige eller kommersielle formål, hvis du ikke har uttrykkelig skriftlig mellomrom lydisolert PORTABLE Demvox, SL eller eventuelt innehaveren av opphavsretten autorisasjon.

V) BRUK AV "WEBSITE".
Brukeren godtar å bruke "Nettstedet" i samsvar med loven og med disse generelle vilkårene. Brukeren forplikter seg også til å avstå fra å bruke "Nettstedet" for formål eller virkninger som er ulovlige eller i strid med det som er fastsatt i de generelle vilkårene. Ved å bruke tjenestene, bruker enig med disse vilkårene, godtar ikke å overføre, distribuere eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter gjennom tjenestene som tilbys av mellomrom lydisolert PORTABLE Demvox, SL noen slags materiale som på noen måte overtrer lovgivning.

VI) LISENS FOR KOMMUNIKASJON.
6.1.I det tilfelle at brukeren sender informasjon av noe slag SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL gjennom "Web Site", gjennom kanaler arrangert for dette formålet i seg selv "Web Site", bruker representerer, garanterer og er enig i at har du rett til å gjøre det fritt, at slik informasjon ikke krenker opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller andre tredjeparts rettigheter, er slik informasjon ikke er konfidensiell og at slik informasjon ikke er skadelig for andre.


6.2. Bruker recoDet aksepterer ikke ansvar og vil etterlate ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL ufarlig for all kommunikasjon du gir personlig eller på dine vegne, og når ansvaret uten noen begrensning på nøyaktighet, lovlighet, originalitet og eierskap dertil.

VII) ANSVAR OG GARANTIER.
PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox, SL kan ikke garantere påliteligheten, nytten eller nøyaktigheten av tjenestene eller informasjonen som tilbys gjennom "Nettstedet" heller nytten eller riktigheten av dokumenter gjennom "Web Site" , utarbeidet av fagfolk fra svært varierte sektorer. Derfor lydisolerte BÆRBARE Demvox mellomrom, SL garanterer ikke eller være ansvarlig for: (1) kontinuiteten i innholdet i "Nettstedet"; (2) fraværet av feil i innholdet eller produktene; (3) fraværet av virus og / eller andre skadelige komponenter i "Nettstedet" eller på serveren som leverer det; (4) usikkerheten av "Nettstedet" og / eller impregnering av sikkerhetsforanstaltninger som er vedtatt deri; (5) Mangelen på nytte eller ytelse av innholdet på "Nettstedet"; (6) skader forårsaket til seg selv eller en tredjepart, noen som brudd på vilkår, regler og instrukser SPACES lydisolerte PORTABLE Demvox, SL i "Web Site" eller gjennom brudd på sikkerhetssystemer " Nettsted. " Likevel, mellomrom lydisolerte PORTABLE Demvox erklærer SL at det har tatt alle nødvendige tiltak, innenfor sine evner og tilstand av teknologi, for å sikre driften av "Web Site" og unngå eksistensen og overføring av virus og andre komponenter skadelig for brukere. Hvis brukeren blir oppmerksom på at det finnes noe ulovlig, ulovlig, i strid med lov eller som ville være en krenkelse av immaterielle rettigheter og / eller industriell, må du umiddelbart varsle SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL slik at den kan fortsette til vedtaket av passende tiltak.


VIII) Koblinger.
8.1 Lenker til andre websider.
Hvis i "Nettstedet" kan brukeren finne lenker til andre nettsider gjennom forskjellige knapper, lenker, bannere, etc., vil disse bli administrert av tredjeparter. PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox, SL har ingen makt eller menneskelige eller tekniske midler til å vite, kontroll eller godkjenne all informasjon, innhold, produkter eller tjenester levert av andre nettsteder som kan etablere koblinger fra "Web site".


Følgelig, mellomrom lydisolerte PORTABLE Demvox, SL kan ikke påta seg noe ansvar for noen del av websiden som kan etablere en lenke fra "Web Site", særlig eksempel og ikke begrensning, drift, tilgang, data, informasjon, filer, kvalitet og pålitelighet på sine tjenester, egne linker og / eller noen av dets innhold generelt.
I denne forstand, hvis brukerne blir klar over wrongfulness av aktiviteter gjennom disse websider fra tredjepart, må de umiddelbart varsle SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL i den hensikt å fortsette å deaktivere tilgang link til samme. Etableringen av noen form for kobling fra "Web Site" en annen alien "Web site" betyr ikke at det er noen slags forhold, samarbeid eller avhengighet mellom SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL og ansvarlig for den andre "Web Site".
8.2 Lenker på andre nettsider til "Nettstedet".
Hvis en bruker, enhet eller "nettside" ønsker å etablere en hvilken som helst type link til "Nettstedet" skal overholde følgende bestemmelser: Linken kan kun sendes til hjemmesiden eller hjemmesiden til "Nettstedet" med mindre autorisert uttrykkelig og skriftlig av ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Koblingen må være absolutt og fullstendig, dvs. må ta brukeren gjennom et klikk, til URL-adressen til "Web site" og må inneholde det fulle omfanget av skjermen Hovedside "Web site". I alle fall, med mindre SPACES lydisolerte PORTABLE Demvox, SL autorisert uttrykkelig og skriftlig, på "Web site" som gir koblingen reprodusere, på noen måte, den "Web Site", inkluderer det som en del av ditt nettsted eller i en av sine "rammer" eller lage en "nettleser" på en side av "web Site". På siden som etablerer koblingen er ikke på noen måte erklære det lydisolerte BÆRBARE Demvox SPACES har SL godkjent lenken, med mindre lydtett BÆRBARE Demvox mellomrom, har SL gjort det uttrykkelig og skriftlig. Dersom foretaket gjøre koblingen fra sin side til "Web Site" ønsket å inkludere på sin hjemmeside, merkenavn, logo, slagord eller andre identifiserende element SPACES lydisolert PORTABLE Demvox, SL og / eller "Område Web ", må du tidligere ha din eksplisitte autorisasjon skriftlig.
PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox, SL autoriserer ikke opprettelsen av en lenke til "Web Site" fra disse nettstedene som inneholder materiale, informasjon eller ulovlig, ulovlig, nedverdigende, obskønt innhold, og generelt som er i strid moral, offentlig orden eller generelt aksepterte sosiale normer.


PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox, har SL ingen makt eller menneskelige og tekniske ressurser til å vite, kontroll eller godkjenne all informasjon, innhold, produkter eller tjenester levert av andre nettsteder som har etablert linker til "Web Site". PLASS lydisolerte PORTABLE Demvox påtar SL intet ansvar for noen del av "Web site" som etablerer en link til "Web Site", særlig eksempel og ikke begrensning, drift, tilgang, data , informasjon, filer, kvalitet og pålitelighet av sine tjenester, egne koblinger og / eller innhold i det hele tatt.

IX) PRIVACY POLICY.
Personvernreglene for SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL er bestemt av bestemmelsene i dokumentet DATABESKYTTELSESPOLITIK.

X) VARIGHET OG MODIFIKASJON.
10.1. ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL kan endre vilkårene som er angitt her, helt eller delvis, publisere enhver endring på samme måte som denne juridiske merknaden vises eller gjennom enhver form for kommunikasjon adressert til Brukere.
10.2. Den midlertidige gyldigheten av denne juridiske merknaden faller derfor sammen med tidspunktet for eksponeringen, til de er helt eller delvis endret, da vil den endrede juridiske merknaden bli gyldig.
10.3. Uansett bestemmelsene i spesielle forhold, mellomrom lydisolerte PORTABLE Demvox, kan SL avslutte, suspendere eller avslutte når som helst uten forvarsel, tilgang til innholdet på siden, uten mulighet for brukeren til å kreve kompensasjon.

____________________________________________________________________________________

Cookies Policy

Dette nettstedet, som de fleste nettsteder, bruker informasjonskapsler til å forbedre og optimalisere brukeropplevelsen. Her finner du detaljert informasjon om hva som er de "Cookies", hvilken type du bruker dette nettstedet, hvordan kan deaktivere dem i nettleseren din og hvordan spesifikt blokkere installasjon av tredjeparts cookies.

Hva er cookies og hvordan blir brukt på web?

Informasjonskapsler er filer som nettstedet eller applikasjonen du bruker installerer i nettleseren din eller på enheten din (smarttelefon, nettbrett eller tilkoblet fjernsyn) i løpet avecoDe går gjennom sidene eller applikasjonen, og de tjener til å lagre informasjon om besøket ditt. Som de fleste nettsteder på internett bruker selskapet DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, på nettstedet www.demvox.com Cookies til å:

· For å sikre at websider kan fungere
· Oppbevar dine preferanser som språket du valgte eller skriftstørrelsen.
· Kjenn din leseopplevelsen.
Recosøyle med anonym statistisk informasjon, for eksempel hvilke sider du har sett på eller hvor lenge du har vært i våre medier.

Bruk av cookies tillater oss å optimalisere navigasjon, tilpasse informasjon og tjenester som tilbys til dine interesser, for å gi en bedre opplevelse hver gang du besøker oss. PLASS Demvox lydisolerte bruker informasjonskapsler til å operere, tilpasse og legge til rette for maksimal bruker navigasjon.

Cookies er bare knyttet til en anonym bruker og datamaskinen / enheten og ikke oppgi referanser som avslører personopplysninger. Til enhver tid kan du få tilgang til innstillingene i nettleseren din for å endre og / eller blokkere installasjon av cookies sendt av Web www.demvox.com, uten å hindre tilgang til innholdet. Imidlertid kan kvalitet på utførelsen av tjenestene bli påvirket.

Brukere som fullfører registreringsprosessen eller logget inn med din innlogging vil ha tilgang til tilrettelagte tjenester tilpasset deres personlige preferanser i henhold til informasjon gitt på tidspunktet for registrering og lagret i cookie i nettleseren din.

Verktøy email-marketing selskap Demvox SPACES lydisolerte bruke små usynlige bilder for brukere som er inkludert i e-postene. Denne teknologien gjør det mulig for oss å vite om en e-post har blitt lest eller ikke, på hvilken dato, IP-adressen som det har blitt konsultert, etc. Med denne informasjonen, har vi gjennomført statistiske og analytiske studier på sending og mottak av e-post for å bedre tilgangen på tjenester som brukeren abonnerer og gi opplysninger som kan være av interesse.

HVORFOR ER VIKTIGE cookies?

· Fra et teknisk synspunkt, tillate webområder fungerer mer fleksibelt og tilpasset brukerens preferanser, for eksempel lagring av språk, valuta eller oppdage tilgang enhet.
· Etablere sikkerhet og sikkerhetsnivåer som hindrer eller hindre cyberangrepene mot nettstedet eller sine brukere.
De lar medieledere kjenne statistiske data recoPiled in Cookies for å forbedre kvaliteten og opplevelsen av tjenestene deres.
· Brukes til å optimere reklame vi viser til brukerne, og tilbyr den mest egnet til deres interesser.

Hva er de forskjellige typer informasjonskapsler som kan brukes I NETT?

· Den økten utløper når brukeren forlater siden eller lukker nettleseren, dvs. er aktive for varigheten av besøket på nettstedet, og er derfor slettet fra datamaskinen til å avslutte.
· Permanent utløper når formålet som de tjener, eller når du manuelt slette oppfylt, har sletting dato og blir ofte brukt i prosessen med online shopping, tilpasninger eller registrering, for å unngå å måtte skrive inn passordet ditt hele tiden.

På den annen side, avhengig av hvem som er den enheten som styrer datamaskinen eller domenet som cookies sendes og behandle data innhentet, kan vi skille mellom egne og tredjeparts informasjonskapsler.
· Fest cookies er cookies som blir sendt til datamaskinen og forvaltes eksklusivt av oss for bedre funksjon av nettstedet. Informasjonen vi samler inn brukes til å forbedre kvaliteten på tjenesten vår, og din opplevelse som bruker.
· Hvis du samhandle med innholdet på nettstedet vårt kan også settes cookies fra tredjeparter (for eksempel trykker på eller se videoer vert på en annen nettside knapper sosiale nettverk), som er de som er etablert av et annet domene for nettstedet vårt. Vi kan ikke få tilgang til data lagret i informasjonskapslene på andre nettsteder når du surfer med Web-områder.

BRUK AV DENNE SIDEN KAN være ment å installere disse COOKIES:

Cookies ytelsesforbedring
Denne type cookie husker dine preferanser, for eksempel elementer plassert i en handlevogn (butikk).

Cookies statistisk analyse
Er de godt behandlet av oss / AS eller tredjeparter, for å kvantifisere antall besøkende og statistisk analysere bruken av web-tjenester som tilbys. Takket være dem kan du studere navigere Portal og dermed forbedre tilbudet av produkter eller tjenester. Disse cookies vil ikke forbundet med noen personlige data som kan identifisere brukeren / a, som gir informasjon om surfing oppførsel anonymt.

Cookies geolocation
Disse cookies brukes av programmer som forsøker å geografisk finne statusen til datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller TV koblet til, helt anonymt, gi innhold og mer hensiktsmessige tjenester.

Cookies rekord
Cookies posten genereres når / bruker / a ble registrert eller senere åpnet sin sesjon, og brukes til å identifisere / a med følgende mål:
- Hold bruker / en identifisert / en måte som, hvis du lukker en tjeneste, nettleser eller enhet (PC, smarttelefon, etc.), og på et annet tidspunkt eller på en annen dag, reenters tjenesten, følg identifisert / en, og dermed tilrettelegge deres seilas uten å måtte identifisere seg. Denne funksjonaliteten kan undertrykkes hvis / bruker / å trykke på funksjons "Logg ut", "Exit" eller lignende, slik at denne informasjonskapselen blir slettet, og neste gang du går inn i tjenesten, må du være logget inn identifisert / a.
- Sjekk om / bruker / en er autorisert / a for å få tilgang til enkelte tjenester.

Reklame cookies
Er de godt behandlet av oss / as eller av tredjeparter, tillate effektivt håndtere annonseplass på våre nettsider, tilpasse innholdet i annonsen innholdet eller tjenesten bedt om bruk av området gjennomføres. Takket være dem kan møte Internett-surfing vaner av brukeren / til og vise reklame relatert til navigasjon profil.

Andre tredjeparts informasjonskapsler
I noen av våre sider kan installeres tredjeparts cookies støtte til å administrere og forbedre de tjenestene de tilbyr. Et eksempel på denne bruken er linkene til sosiale nettverk til å dele vårt innhold.

Noen webtjenester www.demvox.com, kan kontaktene brukes med ulike sosiale nettverk: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. Ved hjelp av sosiale register, autoriserer du det sosiale nettverket til å lagre en vedvarende cookie. Denne informasjonskapselen husker ID-tjenesten, noe som gjør det mye raskere tilgang ved senere besøk. Denne informasjonskapselen kan bli eliminert, og også kan overstyre tilgangstillatelser DEMVOX tjenester PLASS lydisolerte personverninnstillingene fra den aktuelle sosiale nettverket.

Hvordan setter jeg mine cookies?

Når du blar gjennom og fortsette på vår nettsiden samtykker du til bruk av cookies til vilkårene i denne politikken Cookies. Tilgang til denne politikken Cookies på tidspunktet for registrering for at brukeren er informert, og til tross for at det kan utøve sin rett til å blokkere, slette og avvise bruken av cookies til enhver tid er gitt.

I alle fall vil vi informere dere at siden Cookies ikke er nødvendig for bruk av våre nettsider, kan du blokkere eller deaktivere aktivere innstillingen i nettleseren din som gjør at du kan motsette seg å installere alle cookies eller noen av dem. De fleste nettlesere tillate praksis å varsle om tilstedeværelsen av cookies, eller å avvise dem automatisk. Hvis du fortsatt kan bruke avviser vår, selv om bruken av enkelte tjenester kan være begrenset websiden og dermed dens mindre tilfredsstillende opplevelse på nettstedet vårt.

Her viser vi linkene til de store nettlesere og enheter, slik at du har all informasjon for å se hvordan du håndterer cookies i nettleseren din.

Internet Explorer ™:
Versjon 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versjon 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 versjon
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versjon 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Bli med nå og kreve bonus Will Hill bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español